Training Samenwerken in teamverband

Dit is een training waarbij de belangrijkste activiteit  bestaat uit het maken van een James Bond-speelfilm.
De film wordt in verschillende scenes door  een aantal groepen gemaakt
Elk team bedenkt en speelt een scene van vijf minuten uit een nieuwe James Bond film. Het raamwerk voor de scene wordt door ons gegeven. Zowel het spel, de regie als alle technische aspecten van de film worden door elk team zelf verzorgd. Al deze scenes vormen met elkaar het gehele verhaal van de film.
Het eerste dagdeel zal besteed worden aan het voorbereiden op deze samenwerkingsopdracht.
Het tweede dagdeel zal bestaan uit het daadwerkelijk   filmen.
Het derde dagdeel zal de samenwerking zoals die verlopen is verder onder de loep genomen worden.

 

Wat kun je verwachten:

Alvorens de training te beginnen is het belangrijk dat we met de opdrachtgever doorspreken wat zijn specifieke doel met deze training is.
Gaat het om een fusie van afdelingen en wil men dat men elkaar beter leert kennen of gaat het om   teams waarbij men wil kijken naar hoe de samenwerking verloopt of….???
Met deze informatie kunnen we in overleg met de opdrachtgever een gerichte groepsindeling maken.

Het eerste dagdeel.
Hierin wordt de inhoud van de training uitgelegd en wordt de groepsindeling bekend gemaakt.
De verschillende scenes van de film zullen in de groepjes voorbereid worden aan de hand van door ons aangegeven richtlijnen.
In de hele groep zullen onderstaande vragen eerst door ons toegelicht worden.
Bespreek in je groep het volgende:

  1. Wie zijn jullie als groep (bedenk een titel of symbool) en wat is jullie sterkste kwaliteit t.a.v. het maken van een film ( Uit de realiteit of op dit moment afgesproken)
  2. Wat voor soort film willen jullie (denk daarbij aan stijlen en/of sfeer) en van waaruit willen jullie dat (mensvisie, kinderlijke behoefte boodschap). Bespreek dit zonder aan praktische beperkingen te denken.
  3. Bedenk wat je allemaal nodig hebt om dit te realiseren, (Script? Locatie? Attributen? Kostuums? Improvisatielokaal?) en welke weg je daarvoor moet afleggen (Taakverdeling? Tijdschema?)
  4. Bespreek jullie individuele kwaliteiten en/of uitdagingen .En ieder kiest met welke kwaliteit en/of uitdaging hij/zijn wil werken.
  5. Wie doet wat (of iedereen doet alles) en bedenk van waaruit je die keuze maakt.

Het doel van dit eerste dagdeel is de creativiteit bij de deelnemers lost te maken en groepscohesie te creëren doordat men als groep een (creatief/gedurfd) concept maakt.

Het tweede dagdeel.

Alle groepen weten globaal wat zij willen maken en ook hebben zij besproken hoe ze dat willen bereiken. De groepen hebben nagedacht over benodigde attributen en kostuums. Misschien zijn er in de tussentijd locaties gezocht of besproken en heeft men vervoersmogelijkheden geregeld.
Camera’s worden door ons gehuurd/geregeld en we zullen beginnen met de mogelijkheden en onmogelijkheden hiervan uit te leggen.
Voordat iedereen uit elkaar gaat zullen we ook een spel-opwarming verzorgen die ervoor zorgt dat ieder in een James Bond gevoel terecht komt.
Dan gaat iedere groep zijn eigen weg (eventueel in de buurt van een locatie).
Het proces in de groepen zal door ons gevolgd worden en (wanneer interessant) vastgelegd worden door onze eigen camera’s.
Ook zullen we indien nodig het proces stil leggen en ons bezinnen of alles  nog volgens de afgesproken groepsaanpak verloopt.

Het doel van deze dag is veel plezier hebben en van daaruit nieuwe dingen uitproberen. Oplossingsgericht werken en creatief zijn binnen de beperkingen zijn uitgangspunten voor deze dag. Ieder is bezig een afgesproken taak te vervullen en verantwoordelijkheid voor het geheel te nemen.

Dagdeel drie.

N.a.v. de resultaten oftewel de kwaliteit van de film zal de samenwerking besproken worden. Is dit resultaat wat je ervan verwacht had. Hoe is het tot stand gekomen. Wat ging daarin in makkelijk wat liep minder goed waar had dat mee te maken.
We zullen ieder de volgende vragen voorleggen:
Wat vond je het beste en wat vond je het slechtste moment uit jullie eigen scene en vertel welke elementen  in de samenwerking  hiertoe geleid hebben.
Wat valt hieruit te leren
Het bespreken van de samenwerking n.a.v. van een concreet project buiten het eigen werk om biedt ons inziens veel voordelen. Veel mitsen en maren die we in andere trainingen tegenkomen gelden hier niet. Er wordt  gesproken over  de samenwerking met de collega die er ook bij is, in een team wat wij uit dit project kennen.

Bent u geïnteresseerd, neem dan vrijblijvend contact met me op. Prijsafspraken op aanvraag.