verzuimtrainingsacteur

Graag bied ik mezelf aan als trainingsacteur en/of co-trainer voor uw verzuimtraining. Inmiddels mag ik mezelf behoorlijk ervaren noemen in het acteren in verzuimtrainingen. Ik doe dit sinds 2006 in samenwerking met arbo-dienst Human Capital Care. Hierdoor heb ik  een eigen visie ontwikkeld in omgaan met verzuim.

Voorbeeld: Hoe om te gaan met een telefonische ziekmelding (aanvraag verlof ivm ziekte). Hoewel in de training geleerd wordt dat het niet effectief is om de ziekte ter discussie te stellen en dat het handiger is om naar de toekomst te kijken i.p.v. naar het verleden, merk ik dat dit vaak moeilijk in de praktijk te brengen is voor veel leidinggevenden. Ook merk ik dat men gauw in de ‘controlestand’ schiet. Klopt het wel wat deze medewerker zegt.

Ik geloof niet in de controlerende aanpak en denk dat het effect daarvan slechts is dat ‘de zieke’ zal gaan bewijzen dat hij/zij er heus wel beroerd aan toe is.
Ik merk dat dit vaak een besef teweegbrengt bij de deelnemers die hierdoor hun komende ziekmelding anders gaan benaderen.
Bij het onderwerp ‘Frequent Ziekteverzuim’ vind ik het opvallend hoe moeilijk het is een positief gespreksonderwerp te formuleren voor een frequent ziekteverzuim gesprek. Dit onderdeel is heel goed te oefenen met een groep. Ik geef hierbij dan een korte reactie op het geformuleerde gespreksdoel. Door deze reactie wordt snel en helder duidelijk wat de toon zal worden voor de rest van het gesprek.

Het bespreken van cases van deelnemers en verder ingaan wat een leidinggevende specifiek moeilijk vindt aan het bespreken van ziekteverzuim spreekt mij erg aan. Een manier van werken die lijkt op intervisie past bij me.

Wanneer u interesse heeft in samenwerken met mij dan ga ik graag met u daarover in gesprek.